Oldtimer picture gallery. Trucks. KrAZ.
V 1959 - on, Kremenchugskiy Avtomobilnyi Zavod, Kremenchug, Ukraine, USSR.
For pre-1959 see JaAZ.

KrAZ-219, 1959 - 1963, 6x4 12-ton cargo truck
KrAZ-222, 1959 - 1963, 6x4 12-ton dumper
KrAZ-214, 1960 - 1967, 6x6 7-ton cargo truck, 13k and 9k photo
KrAZ-221, 1960 - 1966, 6x4 12-ton semitractor
KrAZ-222B, 1963 - 1966, 6x4 12-ton dumper, 70k b/w photo
KrAZ-257, 1965 - 1977 (1977 - ? KrAZ-257B1), 6x4 12-ton cargo truck, 86k b/w photo
KrAZ-256B, 1966 - 1977 (1977 - ? KrAZ-256B1), 6x4 12-ton dumper
KrAZ-258, 1966 - 1977 (1977 - ? KrAZ-258B1), 6x4 12-ton semitractor
KrAZ-255B, 1967 - 1979 (1979 - ? KrAZ-255B1), 6x6 7,5-ton cargo truck
Automobile production in USSR.

Photos and data are from:
Tanks for sale.
Lev Shugurov, "Avtomobili Rossii i SSSR", "Avtomobili Strany Sovetov".
Kratkii Avtomobilnyi Spravochnik NIIATa, 1984.
You are welcome to write me by E-mail Contact. Andrei Bogomolov.
Entrance Gallery Trucks Sale Links

Last updated 11 IV 2002.